Politica de confidențialitate

Politica Informaţiilor Confidenţiale descrie tipul informaţiilor pe care le colectăm de la dumneavoastră, ce facem cu aceste informaţii, precum şi modalităţile noastre de securizare a informaţiilor confidenţiale. Dacă aveţi orice nelămuriri privind Politica Informaţiilor Confidenţiale, vă rugăm să ne contactaţi.

 
Art. 1: Definiții 
Conform Art. 3 din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, următorii termeni se definesc după cum urmează:
 
Date cu caracter personal
Orice informaţii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
 
Stocarea
Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal
Orice structura organizata de date cu caracter personal, accesibila potrivit unor criterii determinate, indiferent daca aceasta structura este organizata in mod centralizat ori descentralizat sau este repartizata dupa criterii functionale ori geografice;
 
Operator
Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
 
Persoana imputernicita de catre operator
O persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care prelucreaza date cu caracter personal pe seama operatorului;
 
Tert
orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, alta decat persoana vizata, operatorul ori persoana imputernicita sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei imputernicite, sunt autorizate sa prelucreze date;
 
Destinatar
Orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, careia ii sunt dezvaluite date, indiferent daca este sau nu tert; autoritatile publice carora li se comunica date in cadrul unei competente speciale de ancheta nu vor fi considerate destinatari;
 
Date anonime
Date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau identificabila.
 
Cookie
Un şir de caractere alfanumeric ce identifică unic browserul dumneavoastră. Acest cookie ne va ajuta în vizitele dumneavoastră ulterioare, prin personalizarea accesului pe site
 
Art. 2: Generalităţi
 
La înregistrarea pentru obţinerea unor produse oferite de EMI Bearings SRL, vă vom cere următoarele informaţii de contact:
 
 • numele şi prenumele
 • adresa completă
 • numere de telefon/fax
 • adresa de e-mail
precum şi date de identificare:
 
 • codul numeric personal (persoane fizice) sau
 • codul unic de identificare (firme)
Aceste informaţii sunt necesare în vederea activării contului dumneavoastră.
 
În cazul plăţii sumelor câştigate ca şi afiliat sau în cazul returnării unor sume datorate de EMI Bearings SRL către dumneavoastră, vă vom cere numărul de cont bancar (IBAN).
 
În cazul în care ne contactaţi pentru asistenţă, este posibil să vă cerem detalii de natură tehnică, precum date despre sistemul dumneavoastră de operare, programe instalate şi alte detalii tehnice care pot duce la diagnosticarea şi rezolvarea problemei semnalate.
 
La vizitarea site-ului nostru vă vom captura adresa IP, ora şi durata vizitei, precum şi paginile vizitate pe site. Este posibil să asociem aceste informaţii de acces cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.
 
Este posibil să plasăm un 'cookie' ce va facilita identificarea dumneavoastră ca şi vizitator frecvent sau client la revenirea pe site-ul nostru. Este posibil să asociem acest cookie cu datele dumneavoastră personale pe care le deţinem.
 
La trimiterea de mesaje e-mail, este posibil să includem un mecanism de notificare a livrării şi/sau citirii mesajului.
 
Art. 3: Folosirea informaţiilor personale de identificare
 
Vom folosi informaţiile dumneavoastră personale de identificare numai în următoarele cazuri:
 
 • În cazul plăţilor şi a acordării de asistenţă tehnică;
 • Pentru a vă anunţa ofertele speciale sau alte informaţii de natură tehnică prin e-mail. Este posibil să trimitem mesaje prin care vă anunţăm oferte speciale ale partenerilor noştri, dar nu vom dezvălui acestora nici o informaţie personală de identificare. Dacă nu doriţi să primiţi aceste mesaje, puteţi opta pentru dezabonare în orice moment, urmând instrucţiunile din mesaj;
 • Pentru a îmbunătăţi serviciile oferite şi marketing-ul acestora. De exemplu, este posibil să folosim date anonime obţinute din sondaje pentru utilizatori, date demografice şi vizitări ale sitului.
Nu vom dezvălui nici una din informaţiile dumneavoastră personale de identificare altor persoane sau companii, exceptând următoarele cazuri:
 
 • în baza unei solicitări oficiale din partea autorităţilor;
 • dacă o persoană sau companie achiziţionează compania noastră;
 • unor terţe părţi ce efectuează servicii în numele nostru (precum procesatorii de plăţi electronice), dar care fac subiectul unui contract de protejare a informaţiilor confidenţiale;
 • sucursalelor noastre
Sub nici o formă nu transferăm, împărţim sau vindem informaţiile dumneavoastră.
 
Art. 4: Folosirea datelor anonime
 
Este posibil să agregăm date statistice despre clienţii noştri cu terţe părţi, precum furnizori sau agenţii de publicitate. Aceste date statistice nu vor fi însă legate de datele de personale de identificare.
 
Art. 5: Drepturile clienților
 
În conformitate cu Art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, aveți următoarele drepturi privind protecția datelor personale, nefiind însă limitați la acestea:
 
 1. dreptul de a obține de laEMI Bearings SRL, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de EMI Bearings SRL
 2. dreptul de a obţine de la EMI Bearings SRL, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. dreptul de a obține de la EMI Bearings SRL, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea 677/2001;
 4. dreptul de a obţine de la EMI Bearings SRL, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 5. dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 6. dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate.
Art. 6: Securitatea datelor cu caracter personal
 
EMI Bearings SRL certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal, așa cum sunt definite în Ordinul 52/2002.
 
Art. 7: Protejarea datelor minorilor
 
Serviciile noastre nu sunt disponibile minorilor (persoane ce nu au împlinit vârsta de 18 ani), şi nu vom stoca sau prelucra informaţii cu caracter personal ce aparţin persoanelor sub 18 ani.